ОА Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД сключиха меморандум за сътрудничество

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на изграждане на инфраструктура от зарядни устройства за автомобили с електрически двигатели, бе сключен между Областна администрация Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД.

В съответствие с националните енергийни политики и общата енергийна политика на ЕС и Енергийната общност, двете страни се договориха да положат усилия за развитието на двустранно сътрудничество в посока стимулиране навлизането в транспортния сектор на автомобили с електрически двигатели на територията на областта.

Като една от първите стъпки към изграждането на инфраструктура от зарядни устройства за електрически автомобили, фирма „Грей Стоун България“ ЕООД ще извърши технико-икономическо проучване, което ще предостави предварителен анализ на техническите, пазарните, икономическите, финансовите и регулаторни аспекти от потенциалното изграждане на подобна инфраструктура, която от фирмата предвиждат да бъде изцяло финансирана, изградена и управлявана от тяхна страна.

От своя страна, Областна администрация Ямбол ще съдейства на фирмата изпълнител да изгради първото в града зарядно устройство за електрически автомобили до сградата на администрацията.

Фирма „Грей Стоун България“ ЕООД е инвеститор, чиято дейност включва освен изграждането на инфраструктура от зарядни устройства за електрически автомобили и съпътстващо производство на електрическа енергия от фотоволтаични установки. Фирмата има разработена стратегия за това как проектът на инфраструктура от зарядни устройства в България да бъде част от Европейската транспортна и енергийна свързаност и е компания с много добър технически и финансов потенциал.