ТЪРГОВЕ

Заповед № ДС-04-00014/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00013/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00012/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00011/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00010/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00009/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00008/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00007/01.09.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС – 04 – 00003 – 06.04.2023 г.  за oпределяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед №  ДС-04-00002/01.03.2023 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00004 от 11.07.2022 г. за непроведен електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед №  ДС-04-00003/05.04.2022 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00001/27.01.2021 г.  за oпределяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00029/30.12.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00028/03.12.2020 г. за непроведен електронен търг открит със Заповед № ДС-04-00026/05.11.2020 г. за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00027/30.11.2020 г. за непроведен електронен търг открит със Заповед № ДС-04-00019/25.08.2020 г. за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00026/05.11.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00020/31.08.2020 г.  за oпределяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00019/25.08.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00018/13.07.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00006/07.04.2020 г.  за oпределяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост

Заповед № ДС-04-00005/26.02.2020 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

Линк към платформата за електронни търгове Тук