Month: ноември 2020

Заседание на Областен медицински съвет

Във връзка с искането на министъра на здравеопазването на областно ниво да бъдат обсъдени възможности за определяне и оформяне на изцяло Ковид болници и т.нар “чисти” болници без ковид пациенти, Областният медицински съвет се събра и реши: “Поради спецификата на областната болница и поради факта, че само и единствено МБАЛ “Св. Пантелеймон” може да поема спешност, на този етап реорганизация на лечебната мрежа на територията на област Ямбол не е необходима”. Това съобщи в края на заседанието областният управител Димитър Иванов.
Съвместно с РЗИ и директорите на четирите болници в областта д-р Димитър Рунков, д-р Бистра Пешева, д-р Антоанета Антонова и Димитър Помаков бяха обсъдени варианти на реорганизация на дейността на лечебните заведения. Изводът е, че на този етап системата така работи добре. Всяко от лечебните заведения поема и ковид болни. При усложняване на ситуацията и увеличение на броя на болните в МБАЛ “Св. Пантелеймон” Ямбол ще бъде оформено още едно ковид отделение, чрез реорганизация на отделението по “Уши, нос, гърло”.
Областният медицински съвет обсъди и състоянието на социалните домове и домовете за възрастни хора в петте общини на областта във връзка с разпространението на коронавирус. Към момента проблемни са в два от общинските социални комплекса с възрастни в Ямбол и “Тунджа”.
Това налага двете общини да обърнат по-голямо внимание и вземат бързи мерки за опазване, както на възрастните хора домуващи в старческите домове, така и на персонала. И на двете места в Ямбол и Болярско в домовете за възрастни има регистрирани положителни проби за ковид. От РЗИ са направени 167 бързи антигенни тестове на домуващите в ямболския дом. На всички 68 дали положителен резултат се прави и PCR тест. Положителните са изолирани, под наблюдение и в сравнително добро състояние, информира д-р Л. Генчева.
Засилване противоепидемичните мерки в социалните домове на подчинение на общините, и търсене възможности за осигуряване на допълнителен персонал за социалните центрове, където има заболели, поиска председателят на ОМС Димитър Иванов.

На 15 ноември отново отбелязваме Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП

През 2020 година за пореден път ще отбележим Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Областна администрация Ямбол отново застава зад инициативата, която тази година преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец ноември с решение от 26 октомври 2005г. на Генералната асамблея на ООН. На тази дата почитаме паметта на хилядите хора, загинали по пътищата на страната. През 2020 година, Световният ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е на 15 ноември.

Безопасността на пътя, без съмнение, е споделена отговорност. Нека отдадем почит на жертвите на пътни инциденти, да отправим молитви за запазване живота на хората, които участват ежедневно в движението по пътищата и насочим усилията си в посока на все по-малко жертви. Да бъдем отговорни и толерантни участници в движението, които спазват всички правила! В този ден е редно да изразим и нашата дълбока почит към професионалистите – лекари, полицаи, пожарникари, които всеки ден се борят за живота на пострадалите.

Вярваме, че тенденцията към спад на ПТП-та в област Ямбол, отчетените с 54 броя по-малко произшествия, за първото шестмесечие на годината спрямо същия период за 2019г., ще продължи и до края на 2020г., а с всяка изминала година резултатът ще става все по-добър! Призоваваме всички граждани, заедно да служим за пример на подрастващото поколение, да ги научим да обичат, уважават и пазят както своя живот, така и този на останалите!

Областният управител върна за повторно обсъждане решения на ОбС Ямбол

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последното заседание на Общински съвет Ямбол, върна за повторно обсъждане три от тях.
Две от решенията определени като незаконосъобразни /разглеждани като точки 24 и 25 от дневния ред на заседанието/ и върнати за повторно обсъждане със заповеди на Областния управител, се отнасят до отдаване под наем на общински обекти, с продължени срокове на договорите, чрез сключени анекси към тях.
„Видно от горецитираните разпоредби е, че в закона не е предвидена хипотеза за продължаване срока на договорите за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост чрез сключване на анекси към тях. Отдаването под наем на имоти – общинска собственост следва да се извършва единствено по начина и реда, предвидени в ЗОС – чрез задължително провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.“, се казва в публикуваните заповеди.
Върнати за обсъждане са и параграфи 11 и 9 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, в частта с която се изменят т. 1 и т. 13 от таблицата към чл. 37.

В част от мотивите за връщане за преразглеждане на параграфите се казва:

„Правомощията на общинския съвет в областта на местните данъци, такси и цени на услуги следва да се изпълняват при стриктно спазване на регламентацията, възприета в съответните закони, тъй като съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, данъците и таксите трябва да бъдат установени със закон, а разпоредбата на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република България предоставя на общинските съвети правомощието да определят размера на местните такси по ред, установен със закон. (…) Общинският съвет може да определи размер на такса, която е установена със закон, но не и самостоятелно да въведе такава.“

В сферата на образованието, ситуацията в областта е динамична, но спокойна

Общият процент заболели учители е 8%, а на учениците 5%. Това са актуалните данни изнесени по време на заседанието на Областния медицински съвет от началника на РУО Ямбол Стойко Стойков. От 1174 общо учители в областта 95 към момента са положителни на ковид или са с грипоподобни симптоми, 35 са по други причини в болнични. От учениците, които са 11 558, със симптоми или положителни са 596. Като цяло ситуацията в училищата на територията на областта е спокойна с изключение на едно училище в Стралджа и 4 в град Ямбол. „Следим постоянно и ежедневно процеса във всяко едно населено място и училище. Ще вземаме локални решения. На този етап ситуацията не ни дава основание да вървим към спиране на учебния процес, особено в начален курс“, каза областният управител Димитър Иванов.
В момента гимназистите от всички училища у нас учат от разстояние според заповед на здравния министър, като се очаква на 12-ти ноември те да се върнат в класните стаи. От четвъртък онлайн обучение ще продължи да се въвежда на локален принцип, – по решение на областните щабове или по желание на директорите на училищата, според последните насоки на МОН. Според анонсирана от здравния министър проф. Костадин Ангелов промяна, от четвъртък, всички училища, в които има заболяемост над 20%, ще минават в електронна среда на обучение.
По отношение на детските градини според предписанията на МОН се дава възможност за посещение на децата в задължителна предучилищна възраст по избор на родителя. В тази връзка кметът на общината може да предложи временно неприлагане на принципа на задължителност в дадена община до подобряване на епидемичната ситуация. При вземане на такова решение, следва да се вземе предвид, че детската градина за децата на 5 и 6 г. не е само място за отглеждане, а и образователна институция. Тъй като дистанционното обучение в тази възраст е невъзможно, от МОН препоръчват предложенията за неприлагане на принципа за задължителност да са за период не по-дълъг от 3 седмици.

Ковид кабинет в ДКЦ 1 Ямбол, ще заработи от идната седмица

Областният медицински съвет ангажира ръководството на ДКЦ1 Ямбол до понеделник /16.11.20г./ да организира работата на ковид – кабинет в поликлиниката. Това съобщиха областният управител Димитър Иванов и управителят на ДКЦ1 д-р Венцислав Славов след заседанието на съвета.
Кабинетът ще бъде с отделен вход, за да няма контакт с останалите болни. Входът на кабинета ще бъде в дясно преди централния вход. За реализиране на оформянето на кабинет и работата му ще помогнат и от община Ямбол, гарантира кмета Валентин Ревански.
В кабинета ще се извършват т. н. бързи комбинирани тестове за ковид и за грип, които ще осигури здравното министерство. След направени изследвания и рентген ще се установява конкретното състояние на пациентите . На базата на това лекари ще преценят дали лечението да продължи в болница или в домашна обстановка. В него ще работят лекари от ДКЦ 1 – специалисти, които изявят желание и имат възможност.

До края на годината ще бъде обявена обществената поръчка за изграждане на нова болница в града

На брифинг след заседанието на ОМС директорът на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ Ямбол д-р Димитър Рунков съобщи важна за гражданите на Ямбол и областта новина свързана с изграждането на новия комплекс на болница. На 6 ноември областната болница е получила първият транш от средства, определени за 2020 г. за стартиране на процедурата.
Средствата са на стойност 13,5 млн. лв. „Тук е моментът да призова, всички недоброжелатели да ни оставят да поработим заедно с екипа, за да може по най-бързия начин да стартираме процедурата. Това се прави за града в полза на гражданите. Бих казал това е кауза, номер едно за града“, каза д-р Димитър Рунков, директор на МБАЛ. До края на годината, според него е абсолютно задължително и ще бъде пусната обществената поръчка.
Областният управител Димитър Иванов също коментира новината с думите: „Един от основните приоритети, които имахме с д-р Рунков и искаме да изпълним, е това. Поставихме си го като основна цел и сме на път да го завършим. Като хора, които живеем и сме свързани с този град и област искаме този процес в здравеопазването да бъде завършен и лекарите да работят в една наистина по-добра среда още през 2021 година, а пациентите да имат добри условия за лекуване. Казвам 2021 година, защото мисля, че това са реални срокове“.

Онлайн заседание на областните управители с министрите на образованието и здравеопазването

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов участва в онлайн заседание на областните управители с министъра на образованието и младежта Красимир Вълчев и министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Основна тема на дискусията бе, по какъв начин ще продължи процесът на обучение в българските училища след изтичане на двуседмичния период на обучение в електронна среда, на учениците от гимназиален клас.

Министър Вълчев подчерта, че всяка област е специфична и трябва да се приложи динамичен, локален и диференциран подход за продължаване на обучението в оставащите 6 седмици до Коледната ваканция. „Не може да затворим напълно училищата, нито все едни и същи ученици да са в процес на електронно обучение“, категоричен бе министърът. Препоръката му към областните щабове бе по всякакъв начин да избягват неприсъствено обучение на учениците от начален етап; да се прилага диференциран подход било по общини, било по отделни училища. По време на дискусията областният управител Димитър Иванов сподели опитът от област Ямбол и мнението, че спрямо всяка община и всеки случай трябва и се действа индивидуално, за да не се блокира и спира работата на образователната система. При наличие на заболял учител или ученик се карантинира класа или групата в ДГ, а не цялото учебно заведение. И докато това е възможно ще се следва този подход.

Експертното мнение на министъра на здравеопазването и МЗ, което ще бъде оформено в предстояща заповед , е че учебен процес ще се преустановява при наличие на 20% ученици със симптоми на ковид в едно учебно заведение. Поради дифузния характер на разпространение на заболяването в училищата, между ученици, родители и учители може да се обсъди възможността и вземе решение за носене на маски от учениците от горен курс и по време на присъствения учебен процес.

Тези и други конкретни въпроси, касаещи както училищата , така и детските градини на територията на област Ямбол ще бъдат обсъдени на предстоящо заседание на Областния медицински съвет.

Обсъжда се възможността за разкриване на още Ковид легла в областната болница

Заболеваемостта и положителните диагностицирани с COVID 19 в областта расте. За седмица над 200 са новите случаи с доказан положителен тест за коронавирус. Най-голямата и поемаща цялата спешност на случаи, болница “Св.Пантелеймон” се задъхва, лекарите и медицинските специалисти са на ръба на възможностите си. Разкритите легла за лекуване на пациенти с ковид и пневмонии са заети. А предстоят не по-леки седмици.

Търсенето на реални решения събра днес областния управител Димитър Иванов, директора на РЗИ д-р Лиляна Генчева, д-р Кривошиева, директора на РЗОК д-р Денка Петрова, директора и зам.директора на МБАЛ “Св.Пантелеймон” д-р Димитър Рунков и д-р Валентин Вълчев и д-р Антоанета Антонова от МБАЛ “СВ.Йоан Рилски”.

Последната седмица регистрира увеличен поток и прием на пациенти нуждаещи се от болнично лечение. Дори и с триаж работата в болницата е изключително натоварена.

“Натискът върху системата на болнично лечение е голям”, категорични са лекарите от болничното ниво. Страхът на хората за тяхното здраве е разбираем, но призивът на всички специалисти е преди да потърсим болнична помощ и отидем в спешните отделения , да се обърнем към личните лекари, които компетентно да определят състоянието ни. В тази ситуация в болничните заведения ще влизат действително най нуждаещи се и тежки случаи.
Към момента в ямболската болница има всички необходими лекарства за лекуване на пациентите, потвърдиха от болничното заведение.
На срещата бяха обсъдени вариантите и възможностите за увеличаване капацитета на МБАЛ и преструктуриране на още отделения за лечение на ковид, при увеличен наплив на пациенти. “Трябва да мислим както за увеличаване на леглата при нужда, така и за запазване и съхраняване на болничните лекари и сестри”, категоричен бе Д.Иванов.