Онлайн заседание на областните управители с министрите на образованието и здравеопазването

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов участва в онлайн заседание на областните управители с министъра на образованието и младежта Красимир Вълчев и министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Основна тема на дискусията бе, по какъв начин ще продължи процесът на обучение в българските училища след изтичане на двуседмичния период на обучение в електронна среда, на учениците от гимназиален клас.

Министър Вълчев подчерта, че всяка област е специфична и трябва да се приложи динамичен, локален и диференциран подход за продължаване на обучението в оставащите 6 седмици до Коледната ваканция. „Не може да затворим напълно училищата, нито все едни и същи ученици да са в процес на електронно обучение“, категоричен бе министърът. Препоръката му към областните щабове бе по всякакъв начин да избягват неприсъствено обучение на учениците от начален етап; да се прилага диференциран подход било по общини, било по отделни училища. По време на дискусията областният управител Димитър Иванов сподели опитът от област Ямбол и мнението, че спрямо всяка община и всеки случай трябва и се действа индивидуално, за да не се блокира и спира работата на образователната система. При наличие на заболял учител или ученик се карантинира класа или групата в ДГ, а не цялото учебно заведение. И докато това е възможно ще се следва този подход.

Експертното мнение на министъра на здравеопазването и МЗ, което ще бъде оформено в предстояща заповед , е че учебен процес ще се преустановява при наличие на 20% ученици със симптоми на ковид в едно учебно заведение. Поради дифузния характер на разпространение на заболяването в училищата, между ученици, родители и учители може да се обсъди възможността и вземе решение за носене на маски от учениците от горен курс и по време на присъствения учебен процес.

Тези и други конкретни въпроси, касаещи както училищата , така и детските градини на територията на област Ямбол ще бъдат обсъдени на предстоящо заседание на Областния медицински съвет.