Month: ноември 2021

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол

Изх. № ОУ – 05205

10.11.2021 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
  • Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;
  • Свличане или срутване на земни пластове;
  • Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
  • Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
  • Земетресение;
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • Късо съединение/токов удар.

  Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 19 ноември 2021 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Светла Добрева  – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  /П/
Областен управител на област Ямбол

Съобщение за застраховане на движима вещ

Изх. № ОУ – 05203

10.11.2021 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2021 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

Областният управител с Поздравителен адрес по случай Професионалния празник на Българската полиция

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков се обърна с Поздравителен адрес към Старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР Ямбол, по случай Професионалния празник на Българската полиция.

“В деня на Свети Архангел Михаил, когато чествате своя професионален празник, бих желал да Ви поздравя, като Ви пожелая здраве, професионални успехи и лично щастие!

Благодаря най-сърдечно на Вас и всички служители на ОДМВР Ямбол, за себеотдаването и усилията, които полагате, за опазване на реда и сигурността за обществото ни, за проявения професионализъм при изпълнение на служебния дълг!

 Честит празник!”

Честит ден на народните будители!

Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на образованието и културата,
Уважаеми съграждани,


Назад във времето през трудности и неволи, народните будители са пазителите на българското ни самосъзнание, вдъхновители, просветители и книжовници.
Днес искам да поздравя всички Вас, уважаеми учители, дейци на културата и духовността. Пожелавам Ви да бъдете здрави и изпълнени с вяра, че Вашето дело е благородно, защото Вие поддържате пламъка на родолюбието, на националното самочувствие и гордост.
Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение!Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето!
Честит празник!

            ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  

Областен управител на област Ямбол