Честит ден на народните будители!

Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на образованието и културата,
Уважаеми съграждани,


Назад във времето през трудности и неволи, народните будители са пазителите на българското ни самосъзнание, вдъхновители, просветители и книжовници.
Днес искам да поздравя всички Вас, уважаеми учители, дейци на културата и духовността. Пожелавам Ви да бъдете здрави и изпълнени с вяра, че Вашето дело е благородно, защото Вие поддържате пламъка на родолюбието, на националното самочувствие и гордост.
Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение!Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето!
Честит празник!

            ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  

Областен управител на област Ямбол