ОА Ямбол, Община Ямбол и Община “Тунджа” сключиха Меморандум за сътрудничество и партньорство с ОА Сливен и община Сливен

Меморандум за сътрудничество и партньорство бе подписан днес в град Сливен. С подписването на Меморандума, при възможност съседските области ще работят съвместно по проекти и инициативи, свързани с новите направления в европейското финансиране. Ще обединят усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на икономическото сътрудничество и привличане на инвеститори, както и за развитие на социално-образователната и здравната инфраструктура.

За постигането на тези и други цели в полза на двете области, страните по Меморандума се ангажираха да си оказват взаимно съдействие, да обменят добри практики свързани с регионалното и местното развитие.

Меморандумът не създава финансови задължения между страните Общините Ямбол, Сливен и „Тунджа“ и Областните администрации Ямбол и Сливен. Документът е отворен и към него по всяко време могат да се присъединят и други общини и организации от региона и страната, които чрез дейността си да подкрепят усилията за развитие на потенциала на региона Ямбол – Сливен.

„Аз съм изключително щастлив, че присъствам на подписването на този Меморандум. Той е плод на големите усилия на трите общини да се обединят и да подобрят живота на хората в двете области.

Развитието на България е така начертано, че в момента има няколко градски центъра от типа на София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе, в които се влагат доста средства и те се развиват бурно през последните години. Но останалата част на България е несъразмерно развита, което води до това, че живата й сила се изсмуква от тези притегателни центрове.

Затова приветствам това усилие на нашите общини и области. Ражда се единство, което ще даде резултат. Другото радостно за мен е, че тук, в това единство, няма политика. Обединението е за хората в нашите области и общини. И това трябва да е пример за цялата държава – да се управлява в интерес на хората.“, коментира областният управител на област Ямбол Георги Чалъков.