Month: май 2021

Георги Чалъков е назначен от служебното правителство за областен управител на област Ямбол

С Решение № 421 от 20 май 2021 година за освобождаване и назначаване на областни управители Министерски съвет реши: освобождава Димитър Иванов от длъжността областен управител и назначава Георги Чалъков за областен управител на област Ямбол.

В последните две години Г. Чалъков работи като управител в частния сектор, а в периода 2015 г. – 2020 г. е бил заместник-кмет на Община Тунджа. През 2017 г. е бил областен управител на област Ямбол. Завършва висшето си образование в УНСС със специалност „Икономика на търговията“.

Политическите партии и коалиции се споразумяха за състава на РИК в Ямбол

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, областният управител на област Ямбол свика и проведе консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Ямбол.

На днешните консултации участие взеха упълномощени представители на:

Коалиция „ГЕРБ-СДС“, ПП „Има такъв Народ“, Коалиция „БСП за България“, Партия ДПС, Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, Коалиция „Демократична България – Обединение“.

Районна избирателна комисия Ямбол съгласно решенията на ЦИК е 13 членна и се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Коалиция  „ГЕРБ-СДС“ ще има 4 представители. Предложението на ГЕРБ за председател на РИК-Ямбол е Ани Канева. За членове са предложени Димитър Събев, Емилия Марчева и Силвия Атанасова. ПП „Има такъв Народ“ е с 3 представители. Предложението им за заместник-председател е Милко Димитров и членове Катя Атанасова и Веса Ефева.  Коалиция „БСП за България“ ще има 2 представители, тяхно е предложението за секретар – Яна Първанова и за член Биляна Кавалджиева. Партия ДПС има две места в комисията, като предлага за заместник-председател – Лора Каламерова и за член Мима Атанасова. Коалиция „Демократична България – Обединение“ предложиха за член на комисията Снежана Енчева. Предложението на Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ е за Мариана Гърдева за член.  

Политическите консултации приключиха със съгласие. Областният управител Димитър Иванов изрази в края очакването си, че ще бъдат проведени нормални и демократични избори на територията на област Ямбол.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс областният управител ще изпрати така направените предложения в Централната избирателна комисия, която ще вземе окончателно решение за състава на РИК-Ямбол.

Консултации за състав на РИК ще се проведат на 14 май 2021г. от 14.00 часа

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол за произвеждане на избори за Народно събрание  на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Ви каня да вземете участие в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия  Ямбол.

Консултациите ще се проведат на 14 май 2021г. от 14.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.

Консултациите се провеждат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 5 – НС от 12.05.2021г. на Централна избирателна комисия.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят необходимите документи съгласно разпоредбата на чл.60, ал.3 от Изборния кодекс и Раздел I, т.3 от Решение №5 – НС/12 май 2021г..

Съгласно чл.60, ал.2 от Изборния кодекс и Раздел I, т.1 от Решение №5 – НС/12 май 2021г. в  консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание.

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на Областния управител в Централната избирателна комисия.

С уважение,

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол

Назначено служебно правителство

С Указ 129 на Президента на РБ от днес, 12 май 2021г., е назначено служебно правителство. Служебното правителство е в състав: Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България; Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика; Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи; Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър- председател по управление на европейските средства; Асен Васков Василев за служебен министър на финансите; Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната; Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването; Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството; Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката; Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи; Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието; Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата; Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите; Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите; Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката; Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката; Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма; Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта.