Консултации за състав на РИК ще се проведат на 14 май 2021г. от 14.00 часа

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол за произвеждане на избори за Народно събрание  на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Ви каня да вземете участие в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия  Ямбол.

Консултациите ще се проведат на 14 май 2021г. от 14.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.

Консултациите се провеждат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 5 – НС от 12.05.2021г. на Централна избирателна комисия.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят необходимите документи съгласно разпоредбата на чл.60, ал.3 от Изборния кодекс и Раздел I, т.3 от Решение №5 – НС/12 май 2021г..

Съгласно чл.60, ал.2 от Изборния кодекс и Раздел I, т.1 от Решение №5 – НС/12 май 2021г. в  консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание.

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на Областния управител в Централната избирателна комисия.

С уважение,

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол