Назначено служебно правителство

С Указ 129 на Президента на РБ от днес, 12 май 2021г., е назначено служебно правителство. Служебното правителство е в състав: Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България; Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика; Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи; Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър- председател по управление на европейските средства; Асен Васков Василев за служебен министър на финансите; Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната; Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването; Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството; Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката; Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи; Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието; Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата; Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите; Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите; Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката; Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката; Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма; Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта.