Month: юни 2021

Зам. областният управител, Светослав Стоев, посети курса за Първа помощ за кандидат- водачи на МПС на БЧК – Ямбол

По случай 29 юни, Национален ден за безопасност на движение по пътищата, заместник областният управител, Светослав Стоев, посети курса за Първа помощ за кандидат- водачи на МПС на Български червен кръст – Ямбол.

Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва за трети път в нашата страна. През 2019 г., с решение на Министерски съвет, датата 29 юни бе определена за единната дата за страната ни. Целта е с началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата.

Господин Стоев запозна курсистите с дейността на Областната комисия по безопасност на движението към Областна администрация Ямбол, като ги призова да бъдат внимателни на пътя и да пазят както себе си, така и останалите участници в движението.

В края на дискусията, заместник областният управител подари на всички кандидат-шофьори автомобилни аптечки с пожелание за отговорност на пътя и много безаварийни километри. На своеобразната беседа присъства и Началникът на Сектор “Пътна полиция” – Ямбол, Главен инспектор Тодор Мишинев, а домакини на събитието бяха господин Митко Филипов – Директор на БЧК – Ямбол и госпожа Добриела Праматарова, специалист в областната организация на БЧК – Ямбол.

Брифинг на Областия управител бе проведен днес в ОА Ямбол

Областният управител, Георги Чалъков, и неговият заместник Драгомир Димитров, дадоха брифинг пред местните медии. Проведената среща бе с няколко основни теми, а именно извършването на дейности в местността „Ормана“, строителните дейности на територията на язовирите „Малък Манастир“ и „Пчела“, както и темата свързана с болничния комплекс в града.

ПО НАСТОЯВАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗАПОЧВА ДЕМОНТАЖ НА ЗАГРАЖДЕНИЯ В МЕСТНОСТТА „ОРМАНА“

След получени сигнали в Областна администрация Ямбол, бяха извършени проверки на място в местността „Ормана“, на които бе установено, че източно от зоната за пикник в местността е започнало изграждане на заграждения.

Своевременно, в началото на месец юни 2021 г., от страна на Областния управител на област Ямбол, Георги Чалъков, бе изпратено запитване до директора на ЮДП Сливен, относно причините и правното основание за поставянето на тези заграждения, както и наличието на разрешение за това.

След настояване, от страна на Областния управител, за посочване на конкретни причини за поставянето на заграждания, от Държавното предприятие дадоха отговор, че предвид създалото се напрежение относно изграждането на преградата, ТП ДГС „Тунджа“ в най-кратки срокове започват нейния демонтаж от местността „Ормана“.  По думите на областния управител, този тип заграждение не е трайно решение и дори да съществува нужда от изграждане на подобна ограда, това трябва да се случи по установения ред.

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЯЗОВИРИТЕ „МАЛЪК МАНАСТИР“ И „ПЧЕЛА“

Като една от основите точки на брифинга се оформи темата за язовирите „Малък Манастир“ и „Пчела“ на територията на област Ямбол.

След направени на място проверки от страна на областния управител и неговият екип, са установени нередности по изпълнението на проектите. Обектите, по които към този момент се работи, нямат издадени строителни разрешения. Установено е, че извършваните дейности не са възстановително-аварийни. На място се извършва строителство, което предвижда завършване на обектите във вид, различен от този на първоначалните проекти. Целесъобразността на тези ремонти към момента не е ясна, а в документацията цари пълен хаос.

Според експертите в ОА Ямбол, в пъти по-малко би струвал аварийно-възстановителен ремонт, отколкото ремонтът, извършван в момента. Остава отворен въпросът, защо според указателните табели на място, язовир „Малък Манастир“ е трябвало вече да бъде завършен, а дейностите по него са приключили на не повече от 30%. По време на днешния брифинг, стана ясно, че е твърде възможно извършваните дейности да са добре прикрита схема за източване на средства.

Областният управител и неговия екип ще съберат необходимата документация и ще бъдат изготвени преписка и сигнал до съответните органи.

БОЛНИЧНИЯТ КОМПЛЕКС

По темата с болничния комплекс на територията на град Ямбол, областния управител представи кратка хронология на дейностите, извършвани по този обект. В този смисъл, той изрази съжалението си от факта, че макар да са минали доста години от стартирането на обекта, темата с неговото завършване все още успява да бъде превръщана в основна отправна точка на не една предизборна кампания.

Господин Чалъков държеше да отбележи, че оставка на д-р Рунков не е поискана от никого и подаването й е негово лично решение. Нападките срещу д-р Рунков, относно това, че не е издържал конкурса на Министерство на здравеопазването, понеже няма добре разработена концепция и ясна визия за развитието на Болницата, областният управител не пожела да коментира, като акцентира, че отношение по темата биха могли да вземат само съответните компетентни лица.

„На първия брифинг изразих мнението си, че всичко, що се отнася до Болницата, трябва да е абсолютно надпартийно. Но, в крайна сметка, цялата история с пресконференцията на д-р Рунков и многократното използване на темата с Болничния комплекс, е една зле режисирана предизборна кампания.“, коментира още областният управител.

Проведе се среща между Областния управител и Международни наблюдатели от Мисията за наблюдение на избори

В Областна администрация Ямбол се проведе среща между Областния управител Георги Чалъков и международните наблюдатели от Мисията за наблюдение на избори, Астрид Нунез и Матиас Целер, на която присъства и главният секретар на Администрацията – Павлина Пенева.

В хода на срещата Областният управител запозна наблюдателите с предприетите до момента действия от страна на ОА, свързани с осъществяването на организационно-техническата подготовка на изборния процес.

Присъстващите на срещата бяха информирани, че до този момент Областна администрация Ямбол е осигурила всичко необходимо за работата на РИК.

Подготовката на изборния ден се извършва в пълна координация с ОД на МВР, РИК, началниците на Районни управления на полицията и Общинските администрации, с които по-рано през седмицата Областният управител проведе организационна среща относно провеждането на Парламентарни избори 2021 година.

Поздравителен адрес на Областния управител Георги Чалъков, по случай празника на Ямбол

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с празника на Ямбол, да Ви пожелая здраве и благоденствие!

Нашият град години наред е символ на културата и историята, съхранени и предавани с поколения. Всички ние, като достойни наследници на делото на предците ни, трябва да се стремим да го пазим и развиваме.

В този празничен ден Ви призовавам, да се грижим за Ямбол, за да бъде достоен дом за нашите деца!

Убеден съм, че с общи усилия нашият град, както и цялата Ямболска област, ще продължат да се развиват успешно!

Нека Светият Дух ни донесе вяра и сили в бъдещето и увереност, че най-добрите дни за Ямбол предстоят!

Честит празник!

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

Решение № АК-1202-00003 – 17.06.2021 г.

Р Е  Ш Е Н И Е

 АК 1202-00003

Ямбол, 17.06.2021 г.

            В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02723 от 16.06.2021 г. от кмета на община Стралджа за преразглеждане на решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г. на Областен управител на област Ямбол, с което е постановен отказ за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), иска се постановяване на  предоставяне на спешна мярка и допускане на предварително изпълнение, съгласно разпоредбата на чл.60 от АПК.

Към искането е приложено копие на Писмо с 50-00-457/15.06.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

От фактическа страна се установи следното:

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02375/28.05.2021 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в даване на  формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.     По искането на кмета на община Стралджа, Областен управител на област Ямбол се е произнесъл с решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г., като е постановил отказ за предприемане на спешна мярка, поради това, че  с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. и Решение № АК-1202-00004 от 17.12.2019 г. са дадени разрешения на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от общо две години, с което  е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Настоящото искане с вх. № ОУ-02723 от 16.06.2021 г. кметът на община Стралджа мотивира с изтичане на 19.06.2021 г. срока на договор № 489/19.06.2020 г., сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа –  МР № 28101  и МР № 28201 по автобусна линия София  – Стралджа и представя становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Така направеното искане, считам за основателно, поради следните съображения:

Съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътнически превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно: две години.

В конкретния случай, поради изтичане срока на договор № Д-489 от 19.06.2020г. на 19.06.2021г., отказа на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да съгласува започване на процедура за възлагане на превози по МР № 28101  по автобусна линия София  – Стралджа, както липсата на технологично време, необходимо за провеждане на процедура по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител съществува непосредствен риск от прекъсване на транспортните услуги по линия София  – Стралджа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р  Е Ш И Х :

ОТМЕНЯМ Решение № АК – 1202 – 00002 от 31.05.2021г. за отказ за предприемане на спешна мярка

РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Стралджа предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, в следния вид:

Даване на формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 12 месеца.   

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа по реда на АПК.

Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа,  поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Д О П У С К А М:

            Предварително изпълнение на настоящото решение.

            Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Стралджа по реда на АПК.

            На основание чл.60, ал.5 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

В ОА Ямбол се проведе заседание на временната преброителна комисия за област Ямбол, с председател господин Драгомир Димитров

В Областна администрация се проведе заседание на временната преброителна комисия за област Ямбол, с председател господин Драгомир Димитров, заместник областен управител на област Ямбол.

На заседанието бяха приети промени в Правилника за организацията на дейността на Областната преброителна комисия за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година.

 „На проведените заседания на Общинските преброителни комисии, са определени помещенията, в които ще се провеждат обученията както и тези, в които ще се съхраняват и разпределят материалите. За всяка община е определен член от комисията, който да оказва съдействие за контакт със специализираните заведения и институции.“, докладва госпожа Петя Станкова – началник на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол при ТСБ – Югоизток.

Бяха определени и членове на общинските комисии, които да отговарят за оказване на съдействие за осъществяване на контакт с трудно достъпни групи от населението, от специализирани институции/заведения на съответната територия и други.

В ОА Ямбол се проведе Брифинг на Областния управител Георги Чалъков и неговите заместници

Днес, 15.06.21г., в Областна администрация Ямбол се проведе първият Брифинг на областния управител Георги Чалъков и неговите заместници Драгомир Димитров и инж. Светослав Стоев. Основните теми на Брифинга бяха организацията на предстоящите избори, ремонтът на областната болница, рехабилитацията на пътищата в областта, както и темите свързани с Границата.

Подготовката на изборния ден, към този момент, върви нормално и в срокове, съгласно програмата на ЦИК. В ход са процеси по образуване на подвижни избирателни секции, както и секции в лечебни заведения, а точният брой на избирателните секции в областта все още не е ясен, на предходните избори той е бил 243 броя. Областна администрация Ямбол е в постоянна връзка с общинските администрации, както и с председателя на РИК Ямбол, относно организационно-техническата подготовка на изборите, за която ОА има ангажимент, както и с органите на реда с цел предотвратяване на всякакви опити за манипулация.

Относно ремонтът на областната болница, оглед на който е правен няколко пъти до момента от областния управител и неговите заместници, той върви в темпове, спрямо поставените срокове за издаване на обекта. Господин Чалъков информира за предстояща среща с Министъра на здравеопазването, с основна тема здравеопазването на територията на област Ямбол, както и Болничният комплекс, неговото довършване и осигуряване на финансиране за оборудването му.

Що се отнася до Границата – граничното съоръжение е в добро състояние, без поражения от метеорологичните условия и обилните валежи. С цел поддържане на доброто техническо състояние на съоръжението е сформирана комисия, която на място да констатира какви са необходимите към този момент дейности за извършване на годишната поддръжка на оградата.

Всички пътища от Републиканската пътна мрежа в областта, по които към този момент се извършват ремонтни дейности, вече са посетени от областния управител и неговия екип. Пътят Ямбол-Калчево-Победа е почти готов, остава да се постави пътна маркировка, работи се на пътищата Ямбол-Чарган и Бояджик-разклон за Гълъбинци, а съвсем скоро предстои да стартира и ремонтът на пътя Недялско-Иречеково. По Републикански път I-7също предстои да започне ремонт, като Областния управител заяви, че ще направи предложение, от ГП Лесово до АМ Тракия, пътят да стане скоростен път с четири ленти за движение. Според господин Чалъков, трафикът по този път тепърва ще се увеличава и именно сега е моментът, това да бъде направено. На дневен ред стоят и въпросите за Пътен възел Воденичане, както и за извеждането на тежкотоварното движение по Ямболския околовръстен път.

 „Мисля, че поне веднъж месечно дължим Брифинг на жителите на област Ямбол. Всеки гражданин има правото да бъде информиран и то от първо лице. Когато гражданите знаят, че веднъж в месеца ние правим Брифинг, ще могат и чрез медиите да ни задават въпросите, които ги вълнуват. Това е още един начин, по който ще можем да комуникираме с тях!“, каза областният управител, по повод идеята Брифингът на Областна администрация Ямбол да стане ежемесечен.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

– Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл        (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Право” и юридическа правоспособност.

– Копие от документи (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 24.06.2021 г.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация – Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

9. Кратко описание на длъжността: Длъжността старши юрисконсулт е свързана с осъществяване на процесуално представителство, с изразяване на становища или разработване на предложения за решение на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Ямбол

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.             
За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

– Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: придобита специалност от професионално направление Обществени комуникации и информационни науки.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл        (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност от професионално направление Обществени комуникации и информационни науки.

– Копие от документи (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 24.06.2021 г.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация – Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

9. Кратко описание на длъжността: Организира и осъществява  връзките на Областен управител с обществеността; изпълнява функциите, правата и отговорностите по осъществяването на връзки с медиите и със средствата за масово осведомяване; изпълнява и други задължения, свързани с задълженията му.

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.             

За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФУС“

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФУС“

в Дирекция „Административно-правно обслужване и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

– Професионален опит – 4 години или Минимален ранг – ІІІ младши.

– Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието от  професионално направление: икономика, администрация и управление, право.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл        (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бМагистър” по специалност от професионално направление икономика, администрация и управление, право.

– Копие от документи (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 24.06.2021 г.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация – Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

9. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира работата в дирекцията; носи отговорност за изпълнението на задачите и отчита дейността на дирекцията.

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 790 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова