Брифинг на Областия управител бе проведен днес в ОА Ямбол

Областният управител, Георги Чалъков, и неговият заместник Драгомир Димитров, дадоха брифинг пред местните медии. Проведената среща бе с няколко основни теми, а именно извършването на дейности в местността „Ормана“, строителните дейности на територията на язовирите „Малък Манастир“ и „Пчела“, както и темата свързана с болничния комплекс в града.

ПО НАСТОЯВАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗАПОЧВА ДЕМОНТАЖ НА ЗАГРАЖДЕНИЯ В МЕСТНОСТТА „ОРМАНА“

След получени сигнали в Областна администрация Ямбол, бяха извършени проверки на място в местността „Ормана“, на които бе установено, че източно от зоната за пикник в местността е започнало изграждане на заграждения.

Своевременно, в началото на месец юни 2021 г., от страна на Областния управител на област Ямбол, Георги Чалъков, бе изпратено запитване до директора на ЮДП Сливен, относно причините и правното основание за поставянето на тези заграждения, както и наличието на разрешение за това.

След настояване, от страна на Областния управител, за посочване на конкретни причини за поставянето на заграждания, от Държавното предприятие дадоха отговор, че предвид създалото се напрежение относно изграждането на преградата, ТП ДГС „Тунджа“ в най-кратки срокове започват нейния демонтаж от местността „Ормана“.  По думите на областния управител, този тип заграждение не е трайно решение и дори да съществува нужда от изграждане на подобна ограда, това трябва да се случи по установения ред.

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЯЗОВИРИТЕ „МАЛЪК МАНАСТИР“ И „ПЧЕЛА“

Като една от основите точки на брифинга се оформи темата за язовирите „Малък Манастир“ и „Пчела“ на територията на област Ямбол.

След направени на място проверки от страна на областния управител и неговият екип, са установени нередности по изпълнението на проектите. Обектите, по които към този момент се работи, нямат издадени строителни разрешения. Установено е, че извършваните дейности не са възстановително-аварийни. На място се извършва строителство, което предвижда завършване на обектите във вид, различен от този на първоначалните проекти. Целесъобразността на тези ремонти към момента не е ясна, а в документацията цари пълен хаос.

Според експертите в ОА Ямбол, в пъти по-малко би струвал аварийно-възстановителен ремонт, отколкото ремонтът, извършван в момента. Остава отворен въпросът, защо според указателните табели на място, язовир „Малък Манастир“ е трябвало вече да бъде завършен, а дейностите по него са приключили на не повече от 30%. По време на днешния брифинг, стана ясно, че е твърде възможно извършваните дейности да са добре прикрита схема за източване на средства.

Областният управител и неговия екип ще съберат необходимата документация и ще бъдат изготвени преписка и сигнал до съответните органи.

БОЛНИЧНИЯТ КОМПЛЕКС

По темата с болничния комплекс на територията на град Ямбол, областния управител представи кратка хронология на дейностите, извършвани по този обект. В този смисъл, той изрази съжалението си от факта, че макар да са минали доста години от стартирането на обекта, темата с неговото завършване все още успява да бъде превръщана в основна отправна точка на не една предизборна кампания.

Господин Чалъков държеше да отбележи, че оставка на д-р Рунков не е поискана от никого и подаването й е негово лично решение. Нападките срещу д-р Рунков, относно това, че не е издържал конкурса на Министерство на здравеопазването, понеже няма добре разработена концепция и ясна визия за развитието на Болницата, областният управител не пожела да коментира, като акцентира, че отношение по темата биха могли да вземат само съответните компетентни лица.

„На първия брифинг изразих мнението си, че всичко, що се отнася до Болницата, трябва да е абсолютно надпартийно. Но, в крайна сметка, цялата история с пресконференцията на д-р Рунков и многократното използване на темата с Болничния комплекс, е една зле режисирана предизборна кампания.“, коментира още областният управител.