Проведе се среща между Областния управител и Международни наблюдатели от Мисията за наблюдение на избори

В Областна администрация Ямбол се проведе среща между Областния управител Георги Чалъков и международните наблюдатели от Мисията за наблюдение на избори, Астрид Нунез и Матиас Целер, на която присъства и главният секретар на Администрацията – Павлина Пенева.

В хода на срещата Областният управител запозна наблюдателите с предприетите до момента действия от страна на ОА, свързани с осъществяването на организационно-техническата подготовка на изборния процес.

Присъстващите на срещата бяха информирани, че до този момент Областна администрация Ямбол е осигурила всичко необходимо за работата на РИК.

Подготовката на изборния ден се извършва в пълна координация с ОД на МВР, РИК, началниците на Районни управления на полицията и Общинските администрации, с които по-рано през седмицата Областният управител проведе организационна среща относно провеждането на Парламентарни избори 2021 година.