В ОА Ямбол се проведе заседание на временната преброителна комисия за област Ямбол, с председател господин Драгомир Димитров

В Областна администрация се проведе заседание на временната преброителна комисия за област Ямбол, с председател господин Драгомир Димитров, заместник областен управител на област Ямбол.

На заседанието бяха приети промени в Правилника за организацията на дейността на Областната преброителна комисия за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година.

 „На проведените заседания на Общинските преброителни комисии, са определени помещенията, в които ще се провеждат обученията както и тези, в които ще се съхраняват и разпределят материалите. За всяка община е определен член от комисията, който да оказва съдействие за контакт със специализираните заведения и институции.“, докладва госпожа Петя Станкова – началник на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол при ТСБ – Югоизток.

Бяха определени и членове на общинските комисии, които да отговарят за оказване на съдействие за осъществяване на контакт с трудно достъпни групи от населението, от специализирани институции/заведения на съответната територия и други.