ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

СЪСТАВ

Председател: Георги Чалъков – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Драгомир Димитров – Заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Николета Караджова – Главен юрисконсулт в Областна администрация Ямбол

Членове

 1. Иван Стамов – старши експерт в Дирекция „СПООР“ при Община Ямбол
 2. Венета Димитрова – секретар на община Елхово
 3. Галина Иванова – секретар на община „Тунджа“
 4. Атанас Киров – кмет на община Стралджа
 5. Мария Чанева – секретар на община Болярово
 6. Тихомир Танчев – началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност при ОДМВР – Ямбол
 7. Елена Димитрова – старши инспектор при ТБ Ямбол на ТД Бургас към КПКОНПИ
 8. Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол
 9. Недко Русев – зам. административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол
 10. Пепа Чиликова – съдия в Окръжен съд – Ямбол
 11. Георги Василев – съдия в Районен съд – Ямбол
 12. Яна Ангелова – административен ръководител на Районен съд – Елхово
 13. Иван Стоянов – директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово
 14. Стефан Драганов – директор на Офис – Ямбол към ТД на НАП – Бургас
 15. д-р Денка Петрова – Костова – Директор на РЗОК – Ямбол
 16. д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ – Ямбол
 17. Мирослава Янева – главен юрисконсулт в РУО – Ямбол
 18. Диана Аврамова – Иванова – началник на Митническо бюро Ямбол към Митница Бургас
 19. Милена Василева – главен експерт в РДНСК Ямбол
 20. Стойчо Стойчев – председател на УС на ЯТПП
 21. Таня Бончева – изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол
 22. Мария Маджарова – председател на СРС НА КТ „ПОДКРЕПА”
 23. Илияна Димитрова – председател на РС НА КНСБ

ПРАВИЛНИК

ПЛАН ПРОГРАМА 2020 Г.

ДОКЛАД 2019