ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Николета Караджова – Юрисконсулт в Областна администрация Ямбол

Членове

 1. Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол
 2. Венета Димитрова – Секретар на община Елхово
 3. Андон Кръстев – Секретар на община „Тунджа“
 4. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
 5. Мария Чанева – Секретар на община Болярово
 6. Калоян Милтенов – Директор на ОД на МВР – Ямбол
 7. Илия Юзбашиев – експерт в ТД „Национална сигурност” – Ямбол на ДАНС – Ямбол
 8. Елена Димитрова – старши инспектор при ТБ Ямбол на ТД Бургас към КПКОНПИ
 9. Дойчин Дойчев – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол
 10. Мина Грънчарова – Административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол
 11. Иван Иванов – Съдия в Окръжен съд – Ямбол
 12. Георги Василев – Съдия в Районен съд – Ямбол
 13. Яна Ангелова – Административен ръководител на Районен съд – Елхово
 14. Деян Моллов – Директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово
 15. Стефан Драганов – Директор на Офис – Ямбол към ТД на НАП – Бургас
 16. д-р Денка Петрова – Костова – Директор на РЗОК – Ямбол
 17. д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ – Ямбол
 18. Мирослава Янева – Главен юрисконсулт в РУО – Ямбол
 19. Диана Аврамова – Иванова – началник на Митническо бюро Ямбол към Митница Бургас
 20. Милена Василева – Главен експерт – юрисконсулт в РО НСК – Ямбол при РДНСК Югоизточен район
 21. Стойчо Стойчев – Председател на УС на ЯТПП
 22. Таня Бончева – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол
 23. Мария Маджарова – Председател на СРС НА КТ „ПОДКРЕПА”
 24. Илияна Димитрова – Председател на РС НА КНСБ

ПРАВИЛНИК

ПЛАН ПРОГРАМА 2020 Г.

ДОКЛАД 2019