ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

СЪСТАВ

Председател: Георги Чалъков – Областен управител на област Ямбол

Заместник-председател: инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Мариела Павлова – Главен специалист в Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол
2.Мария Тюфекчиева – Представител на ОбС Ямбол
3.Петър Киров – Кмет на община Елхово
4.Йовка Иванова – Представител на ОбС Елхово
5.Георги Георгиев – Кмет на община „Тунджа”
6.Георги Иванов Георгиев – Представител на ОбС Тунджа
7.Христо Христов – Кмет на община Болярово
8.Мария Тодорова – Представител на ОбС Болярово
9.Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
10.Цони Цонев – Представител на ОбС Стралджа
11.Стойчо Стойчев – Председател на УС на ЯТПП
12.Таня Бончева – Изпълнителен директор на ИСА Ямбол
13.Илияна Димитрова – Областен координатор PC НА КНСБ – Ямбол
14.Мария Маджарова – Председател на СРС на КТ „ПОДКРЕПА“ Ямбол
15.инж. Николай Георгиев – Председател на УС на КРИБ – Ямбол
16.Георги Георгиев – Ръководител общинска структура АИКБ – Ямбол
17.Представител на Съюз за стопанска инициатива за област Ямбол

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 09.12.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.02.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 02.12.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 30.03.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.06.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 02.11.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.12.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.04.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 07.06.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.09.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 02.07.2014 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 16.04.2015 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 21.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.05.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 17.11.2017 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2019 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 04.2021 Г.