ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СЪСТАВ

Председател: Стойка Димитрова   – Заместник областен управител на област ЯмболЗаместник-председател: Стойчо Стойчев – Председател на УС на ЯТППСекретар: Мариела Павлова – главен специалист

Членове:

1. Павлина Пенева – Главен секретар на Областна администрация Ямбол
2. Илияна Димитрова – Областен координатор на РС на КНСБ – Ямбол
3. Мария Маджарова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“- Ямбол
4. Татяна Чанкова – Директор  на Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол
5. Татяна Дюлгерова  – Директор на Дирекция „Бюро по труда”  – Елхово
6. Стоян Иванов – Директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Ямбол
7. Здравко Динев – Началник отдел ОМДК, РУО – Ямбол
8. Таня Бончева – Изпълнителен директор на ИСА – Ямбол
9. инж. Николай Георгиев – Председател на УС на РО КРИБ Ямбол
10. Георги Георгиев – Ръководител на общинска структура на АИКБ
11. Представител на Съюз за стопанска инициатива за област Ямбол

ПРАВИЛНИК

Протокол от проведено заседание на 07.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ ОТ 21.06.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 12.04.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 30.10.2009 Г.