ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Д-р Добромир Димитров – Директор на ОДБХ – Ямбол
Заместник-председател: Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните” – ОДБХ – Ямбол

Членове:

1. Д-р Лиляна Генчева – Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол
2. Комисар Георги Кючуков  – Началник отдел „Охранителна полиция”, ОДМВР Ямбол
3. Гл. инспектор Димитър Иванов  – Началник на сектор „Регионален координационен център“, РДГП-Елхово
4. Комисар Кольо Гяуров – Директор на РДПБЗН – Ямбол
5. Полковник Милен Димитров – Началник на Ямболския гарнизон
6. Георги Сеизов – Орнитолог
7. Пенка Михайлова – Трифонова  –  Гл. директор на  ГД ”Аграрно развитие” на  Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол
8. инж. Виолета Тенева  – Заместник директор на ТП  ДГС Тунджа – гр. Ямбол
9. Николай Елков – Специалист Ловно стопанство, СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“ – гр. Ямбол
10. инж. Кирил Кирилов – Заместник директор на ТП ДГС Елхово
11. инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление – Ямбол
12. Иван Мартинов – Директор на ТД „Национална сигурност” – Ямбол на ДАНС
13. Стефка Василева –   Старши експерт дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, община Ямбол
14. Живка Кафеджиева – Заместник-кмет на община Елхово
15. Андон Кръстев – Секретар на община Тунджа
16. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
17. Нина Терзиева – Заместник-кмет на община Болярово
18. Дикран Бохосян – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“

Технически секретар: Мариела Павлова – Гл. специалист в Дирекция АКРРДС

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ

Протокол от 11.02.2021
Протокол от 3.12.2020
Протокол 3 от 31.08.2020
Протокол 2 от 31.01.2020
Протокол 1 от 15.01.2020
Протокол 8 от 2019
Протокол 7-от 2019
Протокол 6-от 2019
Протокол 5-от 2019
Протокол 4-от 2019
Протокол 3-от 2019
Протокол 2 -от 2019
Протокол 1-от 2019
Протокол 2-от 2018
Протокол 1-от 2018
Протокол 2-от 2017
Протокол 1-от 2017
Протокол 4-от 2016
Протокол 3-от 2016
Протокол 2-от 2016
Протокол 1-от 2016
Протокол 3-от 2015
Протокол 2-от 2015
Протокол 3-от 2014
Протокол 2-от 2014
Протокол 1-от 2014
Протокол 2-от 2013
Протокол 1-от 2013