ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

СЪСТАВ

Председател: Георги Чалъков – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Д-р Анастас Калудов – Директор на ОДБХ Ямбол
Заместник-председател: инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните” – ОДБХ – Ямбол

Членове:

1.Д-р Лиляна Генчева – Директор на Регионална здравна инспекция Ямбол
2.Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция”, ОД МВР Ямбол
3.Гл. инспектор Димитър Иванов – Началник на сектор „Регионален координационен център“, РД ГП Елхово
4.Комисар Кольо Гяуров – Директор на РД ПБЗН Ямбол
5.Полковник Милен Димитров – Началник на Ямболския гарнизон
6.Георги Сеизов – Орнитолог
7.Пенка Михайлова – Трифонова – Гл. директор на ГД ”Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол
8.инж. Виолета Тенева – Заместник-директор на ТП ДГС Тунджа гр. Ямбол
9.Николай Елков – Специалист Ловно стопанство, СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“ гр. Ямбол
10.инж. Кирил Кирилов – Заместник-директор на ТП ДГС Елхово
11.инж. Мариета Сивкова – Директор на Областно пътно управление Ямбол
12.Иван Мартинов – Директор на ТД „Национална сигурност” – Ямбол на ДАНС
13.Енчо Керязов – Заместник-кмет на община Ямбол, основен; Надежда Горанова – Гл. експерт „Екология“, Дирекция „ОСИД“, резервен
14.Живка Кафеджиева – Заместник-кмет на община Елхово
15.Галина Иванова – Секретар на община „Тунджа“
16.Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
17.Нина Терзиева – Заместник-кмет на община Болярово
18.Дикран Бохосян – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“Технически секретар: Виктория Спасова – Гл. специалист в Дирекция АКРРДС

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ

Протокол от 27.04.2021
Протокол от 11.02.2021
Протокол от 3.12.2020
Протокол 3 от 31.08.2020
Протокол 2 от 31.01.2020
Протокол 1 от 15.01.2020
Протокол 8 от 2019
Протокол 7-от 2019
Протокол 6-от 2019
Протокол 5-от 2019
Протокол 4-от 2019
Протокол 3-от 2019
Протокол 2 -от 2019
Протокол 1-от 2019
Протокол 2-от 2018
Протокол 1-от 2018
Протокол 2-от 2017
Протокол 1-от 2017
Протокол 4-от 2016
Протокол 3-от 2016
Протокол 2-от 2016
Протокол 1-от 2016
Протокол 3-от 2015
Протокол 2-от 2015
Протокол 3-от 2014
Протокол 2-от 2014
Протокол 1-от 2014
Протокол 2-от 2013
Протокол 1-от 2013