ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

СЪСТАВ

Заповед РД-01-00012 от 17.01.2024 г.
Заповед РД-01-00162 от 11.12.2023 г.
Заповед РД-01-00079 от 02.08.2023 г.
Заповед РД-01-00156 от 26.10.2022 г.
Заповед РД-01-00111 от 18.08.2022 г.
Заповед РД–01-00031 от 09.02.2022 г.

План за защита на населението в Ямболска област при бедствия:

Обща част

План за защита на населението при земетресение

План за защита на населението при наводнение

План за защита на населението при снегонавявания

План за защита на населението при ядрена и радиационна авария

План за защита на населението при инциденти и аварии с опасни вещества и материали

РЕШЕНИЯ

Заповед РД01/0085-04.12.2014 г. относно въвеждане в изпълнение плана за защита при бедствия в област Ямбол

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ 27.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ 04.08.2023 г.

Взети решения на заседание на щаба за кординация на СНАВР от 15.02.2010 г.

  1. Да се извършва непрекъснато наблюдение по график на язовирите и нивото на река Тунджа.Информацията да се свежда до ОбСС и ОСС.
  2. Да продължи изграждането на предпазни диги в района на гр.Елхово, помпената станция в района на Стралджа и на други застрашени места , както и скъсване на дигата на р.Мочурица.
  3. Да се подържа непекъсната готовност за евакуация на част от населението в застрашените места.