ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

СЪСТАВ

Заповед РД-01-00111 от 18.08.2022 г.
Заповед РД–01-00031 от 09.02.2022 г.

План за защита на населението в Ямболска област при бедствия:

Обща част

План за защита на населението при земетресение

План за защита на населението при наводнение

План за защита на населението при снегонавявания

План за защита на населението при ядрена и радиационна авария

План за защита на населението при инциденти и аварии с опасни вещества и материали

РЕШЕНИЯ

Заповед РД01/0085-04.12.2014 г. относно въвеждане в изпълнение плана за защита при бедствия в област Ямбол

Взети решения на заседание на щаба за кординация на СНАВР от 15.02.2010 г.

  1. Да се извършва непрекъснато наблюдение по график на язовирите и нивото на река Тунджа.Информацията да се свежда до ОбСС и ОСС.
  2. Да продължи изграждането на предпазни диги в района на гр.Елхово, помпената станция в района на Стралджа и на други застрашени места , както и скъсване на дигата на р.Мочурица.
  3. Да се подържа непекъсната готовност за евакуация на част от населението в застрашените места.