ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”

СЪСТАВ

Председател: Георги Динков Чалъков  – Oбластен управител
Заместник-председател: Драгомир Иванов Димитров  – Заместник областен управител
Секретар: инж. Недко Пашелиев – гл. специалист ОМП

Членове:

1.Полковник Милен Димитров – Началник на гарнизон Ямбол;
2.Стефан Бакърджиев – Директор на Исторически музей Ямбол;
3.Георги Вардаров – Директор на „Музей на бойната слава” Ямбол;
4.Димитър Йорданов Димитров – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в община „Тунджа”;
5.Златка Сотирова – Представител на  община Елхово;
6.Снежана Вълкова – Директор на Исторически музей в община Стралджа;
7.Кольо Пехливанов –Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционни проекти” в община Болярово;
8.Иван Грудев Тодоров – Председател на Областния съвет на „Съюза на офицерите и сержантите от запаса” – Ямбол;
9.Красимир Вълев – Председател на Областния съвет на „Съюза на ветераните от войните”;
10. Ананий Младенов – Началник на Военен клуб Ямбол
10.Иван Иванов – Гл.секретар на „Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите”.
11.Представител от Министерството на отбраната.

ПРАВИЛНИК