РЕГИОНАЛЕН ПАНДЕМИЧЕН КОМИТЕТ

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол

Заместник-председател:  Стойка Димитрова  – Заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Мариела Павлова – главен специалист при  Областна администрация Ямбол

1. Комисар Кольо Гяуров –Директор РДПБЗН – Ямбол
2. Старши комисар Иван Русев –  ВПД Директор ОДМВР, гр. Ямбол
3. Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция, ОДМР Ямбол
4. Д-р Димитър Рунков – Директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Ямбол
5. Д-р Лиляна Генчева – Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол
6. Д-р Денка Петрова – Костова – Директор на РЗОК – Ямбол
7. Д-р Никол Ковачева – Директор на ЦСМП
8. Божидар Божилов – Председател на Регионална фармацевтична колегия на БФС
9. Д-р Добромир Димитров – Директор на ОДБХ – Ямбол
10. Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните” – ОДБХ – Ямбол
11. Д-р Радостина Калчева – Директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“,                             РЗИ Ямбол
12. инж. Стоян Радев – Управител на ВиК ЕООД
13. инж. Митко Филипов – Директор на БЧК – Ямбол
14. Комисар Деян Моллов – Директор Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово
15. Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол
16. Георги Георгиев – Кмет на община Тунджа
17. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
18. Петър Киров – Кмет на община Елхово
19. Христо Христов – Кмет на община Болярово
20. Стойко Стойков – Началник на РУО – Ямбол

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН
ПРОТОКОЛ №1 от 24.01.2020 г.