РЕГИОНАЛЕН ПАНДЕМИЧЕН КОМИТЕТ

СЪСТАВ

Председател: Георги Чалъков – Областен управител на област Ямбол

Заместник-председател:  инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Мариела Павлова – главен специалист при  Областна администрация Ямбол

1.Комисар Кольо Гяуров –Директор РДПБЗН – Ямбол
2.Директор на ОДМВР Ямбол
3.Комисар Георги Кючуков – Началник отдел „Охранителна полиция, ОДМР Ямбол
4.Д-р Димитър Рунков – Директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Ямбол
5.Д-р Лиляна Генчева – Директор на Регионална здравна инспекция – Ямбол
6.Д-р Денка Петрова – Костова – Директор на РЗОК – Ямбол
7.Д-р Никол Ковачева – Директор на ЦСМП
8.Божидар Божилов – Председател на Регионална фармацевтична колегия на БФС
9.Д-р Добромир Димитров – Директор на ОДБХ – Ямбол
10.Д-р Стоян Колев – Началник отдел „Здравеопазване на животните” – ОДБХ – Ямбол
11.Д-р Радостина Калчева – Директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“, РЗИ Ямбол
12.инж. Стоян Радев – Управител на ВиК ЕООД
13.инж. Митко Филипов – Директор на БЧК – Ямбол
14.Комисар Деян Моллов – Директор Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово
15.Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол
16.Георги Георгиев – Кмет на община Тунджа
17.Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
18.Петър Киров – Кмет на община Елхово
19.Христо Христов – Кмет на община Болярово
20.Стойко Стойков – Началник на РУО – Ямбол

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН
ПРОТОКОЛ №1 от 24.01.2020 г.