ДРУГИ

График м. X 2024 г. за Община Елхово язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м. X – м. XI 2024 г. за Община Стралджа язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м. IX 2024 г. за Община Болярово язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м.VII 2024 г. за Община Елхово язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м. IV – м. V 2024 г. за Община Тунджа язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м. VI 2024 г. за Община Стралджа язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м. II 2024 г. за проверка на язовири област Ямбал

График м. I 2024 г. за проверка на язовири – некласифицирани

График м. X – м. XI 2023 г. за проверка на язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График м.VII – м.IX 2023г. за проверка на язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна степен на потенциална опасност

График за проверка на язовири, класифицирани с първа висока и с втора значителна
степен на потенциална опасност през 2023 г.

График на язовири, класифицирани с трета ниска степен на потенциална опасност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
• Съобщение
• Заявление


ПОЧВЕНИ КАРТИ НА СТРАНДЖА-САКАР (Област ЯМБОЛ)
КАРТИ