ИЗБОРИ 2021

П О К А Н А
За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия-Ямбол за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 30 – секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите :

Видео клипове

Видеоклипове със субтитри