ИЗБОРИ 2023

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ВСЯКО ЛИЦЕ ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН НА РИК

РЕШЕНИЕ № 1584-НС ОТ 2.02.2023 Г. НА ЦИК

ПЛАКАТ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина