РЕГИСТРИ

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕГИСТЪР НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ –  ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2024 Г.

РЕГИСТЪР “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯМБОЛ


ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

Маршрутни разписания  от квотата на община Ямбол

Маршрутни разписания  от квотата на община Тунджа

Маршрутни разписания от квотата на община Стралджа

Маршрутни разписания от квотата на община Елхово

Маршрутни разписания от квотата на община Болярово


РЕГИСТРИ ПО ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ  И ТЕХНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ