Списък на допуснатите кандидати за длъжността “Старши юрисконсулт”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Старши юрисконсулт

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Галина Калайджиева

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12 ноември 2020 год. (четвъртък) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател:                   / п /

    (Павлина Пенева)