Заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия

Днес, в Областна администрация Ямбол, се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Ямбол. Според дневния ред на заседанието, членовете на Щаба бяха запознати с актуалните заповеди и документи, от секретаря, главен инспектор Иван Динев – началник сектор в РДПБЗН Ямбол.

Той запозна присъстващите със заповедите на областния управител относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период на 2021 година, относно плана за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка, както и с промените в състава на Областния щаб. На мястото на господин Волен Дичев, за заместник ръководител на Щаба бе определен комисар Кольо Гяуров – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението Ямбол“.

Комисар Гяуров представи пред членовете на Областния щаб анализ на пожарната обстановка през 2020 година и даде насоки за недопускане и ограничаване на последствията от пожари през 2021 година. По думите му, през лятната кампания на 2020 година, органите на ПБЗН /пожарна безопасност и защита на населението/ са участвали в пожарообезопасяването на 783 000 декара засети площи. В хода на проверките за отстраняване на предпоставките за възникване на пожари на отговорни длъжностни лица и на частни стопани са били връчени уведомителни писма, за спазване на изискванията и правилата за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Във връзка с осигуряването на пожарната безопасност, по време на пожароопасния период през 2021г., РДПБНЗ организира и ще изпълни същите мероприятия.  Има създадена организация, чрез средствата за масово осведомяване да бъде информирано населението относно спазването на правилата за пожарна безопасност. Към този момент съгласно заповед на комисар Гяуров се извършва подготовка на пожарната техника за работа в пролетно-летни условия.

Според анализа на РДПБЗН за периода 01.06.20г.-30.09.20г., на територията на областта са обслужени 557 произшествия, които се разпределят както следва, общ брой на пожарите – 260, от които пожари с материални загуби – 43 броя, без материални загуби – 218 броя. Аварийно спасителни и помощни операции 64 броя, лъжливи повиквания 13 броя.

През периода на изминалата година има 1 загинал гражданин, пострадали са двама. Комисар Гяуров акцентира, че броя на произшествията е най-ниският за последните 5 години.

Основните насоки, които бяха дадени за недопускане на пожари през новия летен период са стриктното спазване на правилата за пожарна безопасност, контролните органи да спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в горски територии и земеделски земи, които не отговарят на изискванията или създават опасност от възникване на пожари, информиране на населението относно повишена пожарна опасност през летния период, поддържане на пожарни хидранти, подобряване на взаимодействие между ведомствата.

       Ръководителите на ведомства и общини, членове на Щаба, докладваха готовността си за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните площи и предоставиха изготвените от тях Доклади.

Областният управител и ръководител на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Ямбол, господин Димитър Иванов призова представителите на ведомства и общини за активен контрол с цел предотвратяване на пожароопасни ситуации, а гражданите към отговорност и спазване на всички противопожарни мерки.