Областният управител на област Ямбол с писмо до Министерство на здравеопазването

От страна на областния управител, Георги Чалъков, към Министерство на здравеопазването бе изпратено запитване, относно предприетите действия от тяхна страна по изпълнение на Решение на Министерски съвет от 27.12.2019г., а именно отпускането на средствата за доизграждане на Болничния комплекс в града.

В отговора от Министерство на здравеопазването става ясно, че на 09.11.2020г., е преведена парична вноска в размер на 13 500 000 лева, по сметка на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Ямбол АД, с цел увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на лечебното заведение.

Предвидената вноска в капитала на лечебното заведение за 2021 година, ще бъде в размер на до 5 400 000 лева. Сумата ще бъде преведена на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ след приемане от Министерския съвет на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 година.

Относно третата предвидена вноска, от писмото на МЗ става ясно, че тя ще бъде в размер на до 8 100 000 лева и е дължима за 2022 година. 

„Както бях казал пред представителите на медиите на последната ни среща, и както става видно от писмото на Министерство на здравеопазването, не съществува причина, поради която доизграждането на Болничния комплекс да бъде забавено или спряно. Всякакви продължаващи упражнения по темата са напълно излишни. Фактите са достатъчно красноречиви.“, коментира Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол.