Започна Преброяване 2021

През 2021 г. ще се осъществи преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави – членки на Европейския съюз. Най-голямото статистическо изследване ще събере и предостави качествена и съпоставима информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, от една страна, а от друга – за характеристиките на сградния фонд и жилищните условия на домакинствата в страната.

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. в 0.00 часа на 7 септември започна електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 септември. Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преоброителната карта на www.census2021.bg . Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилно устройство, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес.

Данните от преброяването се използват в процеса на вземан на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.