ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на РИК Ямбол за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание