Среща в ОА между зам.-министъра на земеделието Иван Христанов, зам.-председателя на НС Мирослав Иванов, областния управител Васил Александров, животновъди и земеделци от областта

Днес, в Областна администрация Ямбол, се проведе работна среща между заместник-министъра на земеделието Иван Христанов, заместник-председателя на Народното събрание Мирослав Иванов, областния управител на област Ямбол Васил Александров, заместник областния управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева и представители на земеделските производители и животновъдите от областта.

Основната тема на срещата, превърнала се в дискусия, бе представянето на политиката на правителството в сектор „Земеделие“, както и обсъждането на Стратегическия план по ОСП, за развитие на земеделието и развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 година.

Изработването на Нормативната база за браншовите организации бе един от въпросите, повдигнати от присъстващите, по която заместник-министър Христанов пое конкретен ангажимент през тази година тя да бъде приключена с помощта на експертен екип, след което ще бъде подложена на обществено обсъждане.

 „Ако искаме земеделието да се развива, трябва да имаме Национален земеделски пакт, който да уточни приоритетите на България по отношение на земеделието през следващите например 30 години и в последствие политиките да гравитират около него“, каза заместник-министър Христанов.

Бяха засегнати въпроси и по теми като възможностите за подкрепа и финансиране на земеделските производители, биоземеделие, пчеларство, овощарство,  както и чисто оперативни теми за конкретни язовири, площи и други.

„Смятам, че тази среща беше полезна за животновъдите и земеделците от област Ямбол. Имаха възможност да чуят приоритетите на правителството, както и да зададат въпросите си от първо лице. Получиха адекватни отговори, а всички направени от тях предложения ще бъдат разгледани в Министерството на земеделието и ДФЗ.“, коментира след края на срещата областният управител Васил Александров.