Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Павлин Железчев
  2. Керка Русева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10.05.2022 год. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател: (Екатерина Иванова)

Изтегляне на файл