„Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

  1. Ивелина Новакова


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………/П/…………………………

Руска Йовчева

2 ……………………/П/…………………………

Стефани Саракчиева

3……………………/П/…………………………

Йорданка Великова