Областна администрация напомня, тече срокът за участие в конкурса “Инвеститор на годината” 2023

Областна администрация напомня, че последният срок за подаване на формуляри за участие наближава!

Областният управител на област Ямбол  възстановява конкурса „Инвеститор на годината” за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта през 2023 година.

Целта на конкурса, който се организира за 13 път, е да се популяризира и поощри дейността на фирмите с принос към икономиката в област Ямбол.

„Като областен управител на област Ямбол имам желанието и амбицията нашата област да се развива в още по-големи мащаби. Смятам, че потенциала за развитие е голям и секторите, в които могат да бъдат осъществени успешни инвестиции се увеличават все повече. С този конкурс целим да поощрим всички инвеститори в област Ямбол, които през изминалата година са допринесли за икономиката в областта. Вярвам, че „Инвеститор на годината“ отново ще стане ежегоден конкурс, в който ще участват все повече успешни ямболски фирми!“, коментира областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова.

Кандидатите ще бъдат оценявани и класирани от комисия, определена от Областния управител на област Ямбол.

Наградите „Инвеститор на годината” ще бъдат връчени на тържествена церемония, в присъствието на представители на фирмите, които са взели участие в конкурса.

РЕГЛАМЕНТ:

Отличията се присъждат в следните категории:

  1. Големи предприятия със средносписъчен брой на персонала, над  250 души;
  2. Средни предприятия със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души;
  3. Малки предприятия със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души

Критерии за класиране:

  1. Инвестиции в ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация

на съществуващи обекти, завършени през 2023 г. (с посочване на общия размер на инвестицията през целия период на инвестиране в лева)

  1. Брой новоразкрити работни места през 2023 г. (в брой)
  2. Инвестиции, вложени в обучения за придобиване на знания и умения и/или

повишаване на квалификацията на работниците и служителите през 2023 г. (в лева)

  1. Вложени инвестиции за осигуряване на здравни, социално-битови и др.

придобивки за персонала през 2023 г. (в лева)

  1. Инвестиции за модернизация в производството, създаване и внедряване на нови

 технологии и продукти. (в лева)

Кандидатите за участие в конкурса подават формуляр за участие (по образец), който се представя в Областна администрация – Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18, в срок до 23.11.2023 г.