В Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии на територията на област Ямбол.

Областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова призовава за повишено внимание в пожароопасния сезон.

Днес в Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии на територията на област Ямбол. На заседанието бяха обсъдени мерки свързани с пожароопасния сезон. Целта на срещата бе да се провери готовността и да се подобри координацията и взаимодействието между държавните и общински институции при овладяване на бедствия. Наблегнато бе и на това, всички общини да забързат процедурата по актуализиране на плановете за защита при бедствия, както и стриктното спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в земеделските земи и населените места. Комисар Кольо Гяуров Директор на РДПБЗН – Ямбол, подчерта, че от началото на пожароопасния сезон /01.04.2024г./, до сега, на територията на област Ямбол са възникнали 67 пожара, а за същия период миналата година е имало 32. “Апелирам всички жители на област Ямбол за повишено внимание в пожароопасния сезон. Нека бъдем отговорни при дейности на открито, в близост до горски масиви и тревни площи!”, каза областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова.