Работна среща под надслов „Нови идеи, нови възможности“, бе проведена в ОА Ямбол

Работна среща между областния управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова, заместник председателя на Съюза на народните читалища Минко Стефанов и представители на читалища от област Ямбол, бе проведена в Областна администрация Ямбол.

Работната среща под надслов „Нови идеи, нови възможности“ имаше за цел да бъдат обсъдени перспективите за развитие на читалищното дело в областта. В хода на срещата бяха формулирани част от проблемите и трудностите, пред които са изправени читалищата, бяха споделени добри практики и успешни модели.

„Държавата трябва да признае важността на читалищната дейност, като формира адекватна държавна политика и разработи механизми за развитие и подкрепа на читалищната дейност. Това ще донесе полза не само за самите читалища, а най-вече за нас като общество.“, коментира областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова, която изрази своята готовност за подкрепа и съдействие за последващи срещи и инициативи.

 „Енергията, която предаде лично Областният управител е силна гаранция, че народните читалища от областта могат да разчитат на подкрепа и партньорство, а Съюза на народните читалища да получи увереност, че държавата е най-силна, когато нейните регионални структури помагат при решаването на проблемите на читалищата.“, каза господин Стефанов.