EVN БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИНВЕСТИРА ОБЩО 4,2 МЛН. ЛВ. В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2024 Г.

През вчерашния ден в Областна администрация Ямбол бе проведена среща между Областния управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова и ръководителя на КЕЦ Ямбол към „Електроразпределение Юг“ ЕАД инж. Александър Кадиев.

В хода на срещата господин Кадиев запозна областния управител с реализираните обекти за периода септември 2023 година – септември 2024 година.

  • Подменени 400 стълба ниско напрежение, като се очаква до края на годината да станат 700;
  • В ТП Младост в кв. „Каргон“ е подменена част от мрежата с нови проводници;
  • Иградена нова въздушна линия в село Кукорево общ. „Тунджа“, с което се подобрява захранването на близо 500 абоната в населеното място;
  • В Елхово е продължена кабелната линия от подстанция Елхово към яз. „Княжево“, което ще подобри качеството на предоставената услуга в селата Гранитово, Лесово, Малко Кирилово, Вълча поляна, Голям Дервент, Княжево, Срем и Синапово;
  • От подстанция Стралджа до стълб № 66 е изградена нова кабелна линия, с дължина около 4 км., което ще подобри електрозахранването  в селата около с. Воденичане;       
  • В село Воденичене общ. Стралджа е изграден ветрогенераторен парк, който ще подобри параметрите на фотоволтаичен парк Воденичане;
  • В Болярово са подменени около 130 стълба ниско и средно напрежение, а до края на годината се планира да станат 250.

По отношение на предстоящите мероприятия господин Кадиев посочи по-големите от тях, а именно:

На извод Калчево до 30 юли ще бъде монтиран разединител за дистанционно управление, който в случай на авария ще позволи да се спира електрозахранването в участъци, а не на целия извод.

Във връзка с констатирани смущения на електропреносната мрежа, причинени от птици в селата Калчево, Победа, Челник, Симеоново, Козарево и Стара река, започва проект за кабелизиране на извод Калчево.

Във връзка с констатирани смущения на електропреносната мрежа, причинени от птици в селата  от община „Тунджа“ – Дражево, Кабиле и Хаджи Димитрово са изградени птицепротектори на извод Дражево.

            Извършено е изграждане на нова кабелна линия в промишлена зона Ямбол. До 30 септември се очаква въвеждането в експлоатация на обекта.

Що се отнася за планирани за 2025 г. обекти, ръководителят на КЕЦ Ямбол посочи:

  • Изграждането на 2 нови кабелни линии от подстанция Ямбол до селата Ботево и Бояджик;
  • Изграждане на нова възлова станция с реактор и продължаване на кабелна линия Елхово – яз. „Княжево“;
  • Изграждане на нова въздушна линия в с. Кукорево общ. „Тунджа“, с което да се подобри захранването на още 500 абоната в населеното място.

На срещата инженер Кадиев подчерта, че за поредна година област Ямбол е на едно от челните места по направени от EVN инвестиции в Югоизточна България за подобряване на сигурността на захранване.