ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ПРИ БЕДСТВИЯ

СЪСТАВ

Председател: Георги Динков Чалъков – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Комисар Кольо Георгиев Гяуров – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ямбол
Секретар: инж. Недко Пашелиев – Главен специалист по ОМП в ОА – Ямбол

Членове:

1.Старши комисар Добрин Димитров – ВПД Директор на ОД на МВР- Ямбол
2.Полковник Милен Димитров – Командир на Военно формирование 26030 Безмер
3.Подполковник Велин Кехайов – Командир на Военно формирование 52 590 Кабиле
4.Иван Мартинов – Директор на ТД „Национална сигурност“ Ямбол
5.Комисар Христо Стефанов – ВПД Директор на РД „Гранична полиция“ Елхово
6.инж.Мариета Сивкова – Директор на Областно пътно управление Ямбол
7.инж.Румен Семерджиев – Ръководител на ЕСО ЕАД, МЕП Ямбол
8.инж.Светлин Иванов Динев – Представител на ЕВН България АД Пловдив
9.инж.Стоян Йорданов Радев – Управител на „В и К“ ЕООД Ямбол
10.инж.Васил Димитров Василев – Н-к отдел „Кабелни мрежи“към БТК АД АР Изток-регион Ямбол
11.д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ Ямбол
12.Д-р Никол Василева Ковачева – Директор на ЦСМП Ямбол
13.Стойко Стойков – Началник на Регионално управление на образованието Ямбол
14.инж.Иван Влахов – Главен инженер на клон Средна Тунджа на „Напоителни системи“ ЕАД
15.инж.Галина Мартинова – Директор на Държавно горско стопанство „Тунджа“ Ямбол
16.инж.Николай Мишинев – Директор на Държавно горско стопанство Елхово
17.Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК Ямбол
18.Михаил Василев Керемедчиев – Заместник кмет на община Ямбол
19.Представител на Общински съвет Ямбол
20.Галина Иванова – Секретар на Община „Тунджа“
21.Галин Пантелеев – Представител на Общински съвет „Тунджа“
22.Пепа Петрова Кючукова – Заместник-кмет на община Елхово
23.Димитър Йорданов Гинчев – Представител на Общински съвет Елхово
24.Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
25.Димчо Атанасов Стойков – Представител на Общински съвет Стралджа
26.Лиляна Димитрова Атанасчева – Специалист „Гражданска защита и ОМП“ в община
Болярово
27.Йордан Трифонов Трифонов – Представител на Общински съвет Болярово

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ