ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ПРИ БЕДСТВИЯ

СЪСТАВ

Председател: Димитър Ангелов Иванов – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Комисар Кольо Георгиев Гяуров – ВПД Директор на РД Пожарна безопасност и защита на населението – Ямбол
Секретар: инж. Недко Пашелиев – Главен специалист по ОМП в ОА – Ямбол

Членове:
1.Старши комисар Иван Русев – Директор на ОД на МВР- Ямбол
2.Полковник Милен Димитров – Командир на Военно формирование 26030 Безмер
3.Подполковник Велин Кехайов – Командир на Военно формирование 52 590 Кабиле
4.Иван Мартинов – Директор на ТД „Национална сигурност“ Ямбол
5.Комисар Деян Моллов – Директор на РД „Гранична полиция“ Елхово
6.инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление Ямбол
7.инж. Румен Семерджиев – Ръководител на ЕСО ЕАД, МЕП Ямбол
8.инж. Светлин Иванов Динев – Представител на ЕВН България АД Пловдив
9.инж. Стоян Йорданов Радев – Управител на „ВиК“ ЕООД Ямбол
10.инж. Васил Димитров Василев – Н-к отдел „Кабелни мрежи“към БТК АД АР Изток-регион Ямбол
11.д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ Ямбол
12.Д-р Никол Василева Ковачева – Директор на ЦСМП Ямбол
13.Стойко Стойков – Началник на Регионално управление на образованието Ямбол
14.инж. Стоян Костов Стоянов – Ръководител на ХТР Ямбол на „Напоителни
системи“ ЕАД
15.инж. Галина Мартинова – Директор на Държавно горско стопанство „Тунджа“ Ямбол
16.инж. Николай Мишинев – Директор на Държавно горско стопанство Елхово
17.Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК Ямбол
18.Михаил Василев Керемедчиев – Заместник кмет на община Ямбол
19.Станислав Димитров Говедаров – член на общински съвет Ямбол
20.Андон Георгиев Кръстев – Секретар на Община „Тунджа“
21.Галин Пантелеев – Представител на Общински съвет „Тунджа“
22.Пепа Петрова Кючукова – Заместник-кмет на община Елхово
22.Димитър Йорданов Гинчев – Представител на Общински съвет Елхово
23.Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
24.Димчо Атанасов Стойков – Представител на Общински съвет Стралджа
25.Лиляна Димитрова Атанасчева – Специалист „Гражданска защита и ОМП“ в община Болярово
26.Йордан Трифонов Трифонов – Представител на Общински съвет Болярово