ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

СЪСТАВ

Председател: Стойка Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Галя Павлова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ямбол

Членове:

 1. Неда Бъчварова – директор на Дирекция Хуманитарни дейности в община Ямбол;
2. Татяна Стоева  – директор на дирекция „Други дейности по икономиката“ в община Тунджа;
3. Венета Димитрова – секретар на община Елхово;
4. Роска Стойкова – секретар на община Стралджа;
5. Жана Милева – специалист Човешки ресурси при община Болярово;
6. Донка Желева – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Ямбол;
7. Стоян Иванов – директор на  дирекция „Инспекция по труда” – Ямбол;
8. Илияна Димитрова – областен координатор на РС на КНСБ – Ямбол;
9. Мария Маджарова – председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Ямбол;
10. Татяна Балъкчиева – заместник председател на УС на ЯТПП;
11. Таня Бончева – изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол;
12. Христо Христов – член на УС на КРИБ – Ямбол;
13. инж. Пенка Маркова – експерт ЗБУТ, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол;
14. Представител на Съюз за стопанска инициатива, областно представителство – Ямбол

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
Протокол №1/22.03.2018 г.
Протокол №1/10.06.2011 г.
Протокол №1/21.06.2012 г.
Протокол №2/11.12.2012 г.