ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ

СЪСТАВ

Председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Цветелина Калчева – главен специалист в  Областна администрация- Ямбол

Членове:

1.Михаил Керемидчиев – заместник-кмет на община Ямбол
2.Георги Чалъков – заместник-кмет на община Тунджа
3.Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово
4.Иван Иванов  – заместник-кмет на община Стралджа
5.Жельо Желев – старши експерт  в отдел УС и ТУ в община Болярово
6.Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”  гр. Ямбол
7.Инж. Галин Костов – директор на Областно пътно управление Ямбол
8.Димитър Кабачов – старши инспектор в Районна „Железопътна инспекция”, гр. Пловдив
9.Стоянка Стойкова – регионален представител на Националния съюз на превозвачите за област Ямбол
10.Иван Господинов – представител на СНЦ „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България“

Правилник


Заседания

Протокол от проведено заседание на 27 май 2020 г.

Протокол от проведено заседание на 05 март 2020 г.

Протокол от проведено заседание на 29 август 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 9 август 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 24 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 23 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 18 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 2 октомври 2018 г.


Областна транспортна схема- област Ямбол

Маршрутни разписания от квотата на община Ямбол

Маршрутни разписания от квотата на община Тунджа

Маршрутни разписания от квотата на община Стралджа

Маршрутни разписания от квотата на община Елхово

Маршрутни разписания от квотата на община Болярово