ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ

СЪСТАВ

Председател: инж. Светослав Стоев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Ивелина Новакова – главен специалист в  Областна администрация- Ямбол

Членове:

1.Михаил Керемидчиев – заместник-кмет на община Ямбол
2.Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово
3.Атанас Киров – кмет на община Стралджа
4.Татяна Стоева – заместник кмет на община „Тунджа“
5.Жельо Желев – старши експерт в отдел УС и ТУ в община Болярово
6.Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Ямбол
7.инж. Мариета Сивкова – директор на Областно пътно управление Ямбол
8.Димитър Кабачов – старши инспектор в Районна „Железопътна инспекция“, гр. Пловдив
9.Стоянка Стойкова – регионален представител на Националния съюз на превозвачите за област Ямбол
10.Иван Господинов – представител на СНЦ „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България“

Правилник


Заседания

Протокол от проведено заседание на 27 май 2020 г.

Протокол от проведено заседание на 05 март 2020 г.

Протокол от проведено заседание на 29 август 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 9 август 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 24 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 23 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 18 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на 2 октомври 2018 г.


Областна транспортна схема- област Ямбол

Маршрутни разписания от квотата на община Ямбол

Маршрутни разписания от квотата на община Тунджа

Маршрутни разписания от квотата на община Стралджа

Маршрутни разписания от квотата на община Елхово

Маршрутни разписания от квотата на община Болярово