Списък на допуснати кандидати за длъжността за длъжността “Старши счетоводител”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Старши счетоводител

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Таня Данева

2. Марияна Желязкова

3. Марияна Танчева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10 декември 2020 год. (четвъртък) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател:                             / п /

    (Павлина Пенева)