Работна среща между областен управител, кметове и ВиК

Областният управител Димитър Иванов събра на работна среща кметовете на общините от област Ямбол с ръководството на ВиК дружеството, по въпросите на актуалното състояние на водопреносната система, поддържането и експлоатацията на съоръженията и проблемите с водоснабдяването на населението.

Още в началото на срещата областният управител Димитър Иванов заяви ясната си и категорична позиция. „Ангажиментите и задълженията, и на ВиК оператора, и на общините са ясно разписани в подписания през 2016 г. договор. От действията и на двете страни зависи най-важното – хората в областта да не страдат от липсата на вода. Трябва да намерим начин, подход, решения за подобряване на взаимодействието между страните и по-добри резултати.“, каза Д.Иванов.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК дружеството, представи своето виждане и данни по темата. По негово мнение последната 2020 година е била трудна за сектора, поради засушаването, многото аварии, по старата водопроводна мрежа и по-малкото средства в дружеството. „Дружеството не може да прави големи инвестиции през събираемостта от такси за вода. Без общините и държавата това не може да се случи“, смята управителят на ВиК. Данните на дружеството за 2020 г. ясно посочват, че тя е била година с много аварии. За цялата област те са 3300 броя. Като най-много са били те на територията на община „Тунджа“, повече от половината – 1760. В Ямбол ВиК се е сблъскало с 383 аварии, в Елхово – 499, в община Стралджа са били 374 и в община Болярово – 246 аварии.

На база тези данни и предишни анализи на състоянието на общинските водопреносни мрежи, събираемост на таксите и загуби на дружеството по общини, отношение по темата взеха и общинските кметове взели участие в срещата – Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, Петър Киров, кмет на община Елхово, Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“ и Атанас Киров, кмет на община Стралджа.

Кметовете на общини от областта изразиха недоволство от работата на ВиК дружеството. Като акционери в Асоциацията по ВиК посочиха претенции към работа му. Някой от исканията на кметовете към управителя на ВиК са за реформиране на дружеството и оптимизация на работата му, по-голяма ефективност на действията и резултатност, модернизиране начина на работа, формиране на адекватна капиталова програма, представяне на краткосрочни планове за изпълнение и дългосрочни задачи по подобряване водоснабдяването на населението. От своя страна и кметовете поеха ангажимент, спрямо своите бюджети и капиталова програма за 2021 г. да включат средства за ремонт на остарелите общински водопреносни мрежи. Подмяната неминуемо ще води до по-малко аварии и по-малко населени места и хора без вода.

В края на срещата областният управител и председател на ВиК асоциацията Димитър Иванов, изрази общото очакване, че ръководството на ВиК дружеството ще се вслуша в предложенията и вземе предвид ясно изразените искания на кметовете, и от друга страна и кметовете ще изпълняват своите задължения като стопани на общинската водопроводна мрежа, като я подменят и модернизират, в името на една обща цел – населението на общините в област Ямбол.