Областна администрация Ямбол беше включена в Проект на Института по публична администрация, „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в Българската администрация“

Областна администрация Ямбол беше включена в Проект на Института по публична администрация, „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в Българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на управлението на публичните организации чрез Европейския модел за качество CAF (Common Assessment Framework). В хода на проекта ще бъдат обучени служители от Областна администрация Ямбол, а в администрацията ще бъде въведен аналитичният инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF 2020.

През май 2000г., Общата рамка за оценка (CAF) стартира като първият европейски инструмент за управление на качеството, разработен от самия публичен сектор и специално пригоден за него. До този момент над 4000 публични организации в 52 държави прилагат модела успешно. Това е общ, опростен, достъпен и лесен за употреба модел за организациите от публичния сектор в Европа, който обхваща всички аспекти на организационното съвършенство. Основната цел на модела CAF  е да подпомага организациите от публичния сектор в използването на техники за управление на качеството за да подобри тяхната дейност и полза за гражданите.