Областният управител се срещна с новия регионален мениджър на EVN в България

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов се срещна и разговаря с новия регионален мениджър на EVN в България Александър Сипек. На срещата взеха участие още членовете на Борда на директорите на компанията Калина Трифонова и инж. Здравко Братоев.

Областният управител още в началото изрази желанието и увереността си, че доброто сътрудничество между държавната институция и електроразпределителната компания и при новото ръководство ще продължи в полза на жителите на областта. В тази връзка Александър Сипек представи направените от EVN инвестиции в областта през 2020 година, които са в размер на 4,1 млн. инвестиции в инфраструктура, нова и обновена мрежа, в трафопоста и станции…

По време на разговора областният управител постави няколко основни въпроса и проблема пред новият регионален мениджър, които касаят областта. Димитър Иванов акцентира върху добрите взаимоотношения и комуникация, съответно бързо решаване на конкретни проблеми при поставяне на въпросите директно към висшия мениджмънт. Като отправи предложение за ефективна работа и на местните структури на компанията, с цел по бързо разрешаване на местни проблеми. За целта г-н Сипек поиска съдействието на областния управител за организиране на срещи с местната власт в областта за обговаряне на проблемите и възможното тяхно решение.

Двете страни разговаряха и за необходимото, приоритетно изграждане на трафопост за нуждите на новата болница в Ямбол. Димитър Иванов подчерта значимостта и важността на този проект за жителите на Ямбол и областта и получи готовност за съдействие и бързи действия от страна на EVN. Има готовност и за бързи съгласувателни процедури от страна на компанията относно проекта за Водния цикъл в Ямбол и Елхово, чието начало се очаква в началото на месец март.

От електроразпределителното дружество изразиха благодарност за съдействието от страна на областния управител и задоволство от реализацията в Ямбол на дуалното обучение, което дава и за тях като компания вече много добри резултати.