Областният управител съдейства кметовете на Кабиле, Дражево и Хаджи Димитрово за среща с ръководството на EVN

По повод зачестилите токови удари и прекъсване на електрозахранването в района на селата Кабиле, Дражево и Хаджи Димитрово, областният управител Димитър Иванов организира среща на кметовете на населените места с новият регионален мениджър на EVN в България Александър Сипек, Калина Трифонова и инж. Здравко Братоев.

И тримата кмета Георги Динев, Дяко Дяков и Тодор Тодоров описаха проблемните ситуации с токови удари и спиране на електрозахранването, които зачестиха от началото на новата година в населените места от община „Тунджа“. Това се случва за пръв път в такива размери през последните 7-8 години, подчертаха кметовете. Това не планирано спиране на електричеството води след себе си както проблем за битовите абонати, така и за малките бизнес производства в района. Особено проблемно бе в този период за протичащото онлайн обучение на учениците в тези три населени места.

След направените сигнали от страна на областния управител, инж. Братоев от EVN информира за извършената от него проверка, направени констатации и взети мерки. Действително от компанията са установили завишено изключване на тока е периода от началото на януари до 9 февруари. Установени са няколко проблема, които са довели до тези аварийни ситуации. Проблеми има в някой чужди технически съоръжения, като например депото за отпадъци, където има голямо събиране и прелет на птици. В периода е имало и редица ремонти на мрежата на ИСО, които също са довели до спиране на ел.захранването.

От 9 февруари няма вече аварийно спиране и токови удари поради въведената нова схема на захранване, информира инж. Братоев. Другото важно, което предприемат специалистите от EVN е в следващите 45-50 дни монтиране на птицепротектори около сметището, които ще спират навлизането на птици и прекъсване на ел.захранването в района.

Областният управител Димитър Иванов благодари за взетите мерки и за прекия диалог с кметовете на населените места от засегнатите райони.