Списък на допуснати кандидати за длъжността за длъжността “Главен юрисконсулт”

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен юрисконсулт

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Николета Караджова

2. Катя Пилукова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09 септември 2020 год. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател:   / п /

                          (Павлина Пенева)