Списък на допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснат до конкурса кандидат:

1. Силвена Стоянова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 09.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Йорданка Славова

Кандидатът не доказва минимално изискуем професионален опит

Председател:                   / п /   
(Д. Димитров)