Списък на допуснати кандидати за длъжността за Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Лидия Кръстева

2. Рени Русева

3. Елена Колева

4. Яна Първанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател:                  / п / 
(Д. Димитров)