Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

1. Данка  Камбарева

2. Рени Русева

3. Петя  Кирилова

4. Филип Филипов

5. Яна Първанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 юли 2021 год. (вторник) от 11.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател: / п /
(Д. Димитров)