Списък на класираните кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността Директор дирекция АПОФУС

  1. Рени Русева

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………(П)…………………………

            Драгомир Димитров

2 ……………………(П)…………………………

            Павлина Пенева

3……………………(П)………………………….

             Екатерина Иванова

  4……………………(П)………………………..

            Николета Караджова

5……………………(П)…………………………

            Йорданка Великова