Проведе се заседание на Областния медицински съвет към ОА Ямбол

Днес в Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областния медицински съвет, което бе свикано с цел представяне на Националния оперативен план за справяне с пандемията от Ковид 19 и обсъждане на неговата реализация.

Планът за справяне с пандемията, представен от г-жа  Донка Желева, главен секретар и заместник директор на РЗИ Ямбол, въвежда критерии при какви нива на разпространение на заразата ще се налагат рестрикции върху работата на бизнеса и публични институции, какви точно ще са ограниченията, както и каква подготовка и организация трябва да има в здравната система.

Според плана България въвежда четири цвята за опасност и зониране на пандемията:

Най-ниската е зелената зона – заболеваемост под 100 на 100 хил. за двуседмичен период и до 2500 легла, заети с Ковид болни в национален мащаб. При заболели между 100 и 200 души на 100 хил. или при заетост на леглата от 2500 до 6000 страната влиза в жълтата  зона, а при 200 до 500 болни или между 6000 до 9000 пациенти в болница –  в червена. Тъмночервената зона е при заболеваемост над 500 на 100 хил. или при заети над 9000 легла заети с болни с Ковид.

Към този момент, област Ямбол се намира в Зелената зона, като в областта има 8 активни случая на Ковид 19 и само един от пациентите е настанен в болница. В плана е указано, че в отделните области на страната би могло да се стигне до пълен “локдаун” според заболеваемостта, като мерките ще се взимат от РЗИ, съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

В хода на заседанието, по предложение на общините, бе взето решението, от страна на РЗИ отново да се организира работата на изнесени ваксинационни пунктове на територията на цялата област, с което ще се създаде удобство на гражданите, които желаят да се ваксинират. За изминалата седмица, ваксинираните в област Ямбол са 925 на брой.

Още идната седмица да се даде старт и на разяснителна кампания относно ваксинирането сред малцинствените групи от населението, реализирана от РЗИ Ямбол и здравните медиатори на територията на областта.

Едно от решенията, взети на заседанието беше и Областният щаб и РЗИ своевременно да информират медиите и гражданите за епидемичната обстановка, за ползите и правилното прилагане на противоепидемичните мерки, както и за хода на ваксинирането.

Областният управител, Георги Чалъков, призова всички институции за отговорност към ситуацията и добро сътрудничество едни с други, както до този момент.